Board logo

標題: [阿旺新傳] TVB劇照 [打印本頁]

作者: Vincci    時間: 2007-10-23 21:23     標題: [阿旺新傳] TVB劇照


作者: Vincci    時間: 2007-10-24 22:00

以下是在新浪網找到的劇照:
作者: sigridshuang    時間: 2008-5-9 15:18

子聪太帅了~~~
作者: 毒蝎子    時間: 2008-5-9 16:52

从这部戏我就开始喜欢他,那副眼镜好漂亮哦
作者: liuzixu234    時間: 2008-11-20 00:08

就是因為這部戲開始咯
作者: danh_usa83    時間: 2008-12-30 23:31

实在太型啦...........
歡迎光臨 黃宗澤國際官方影迷會論壇 Bosco Official Fan Club Forum (http://forum.wongchungchak.com/) Powered by Discuz! 6.0.0