Board logo

標題: 20081025黃宗澤尷尬成超齡師弟(東方) [打印本頁]

作者: 呀金    時間: 2008-10-25 10:49     標題: 20081025黃宗澤尷尬成超齡師弟(東方)

黃宗澤尷尬成超齡師弟(東方)
25/10/2008黃 宗 澤 以 歌 手 身 份 現 身 電 台 接 受 訪 問 , 他 坦 言 被 通 告 嚇 呆 : 「 睇 到 通 告 , 今 日 有 成 九 個 電 台 訪 問 都 呆  。 ( 辛 苦 ? ) 咁 起 碼 唔 使 日 曬 雨 淋 同 畀 火 燒 。 」 黃 宗 澤 自 嘲 廿 七 歲 才 做 新 人 , 甚 至 年 紀 比 他 小 的 歌 手 也 是 「 師 兄 」 , 感 覺 非 常 尷 尬 , 所 以 「 更 加 唔 衰 得 」 。

將 於 十 二 月 推 出 處 男 EP , 競 逐 今 年 樂 壇 新 人 獎 的 黃 宗 澤 , 被 問 到 有 否 信 心 與 緋 聞 女 友 胡 杏 兒 雙 雙 成 為 新 人 王 ? 他 笑 說 : 「 如 果 真 係 咁 , 我 相 信 樂 易 玲 小 姐 會 最 開 心 。 」
[IMG]http://i296.photobucket.com/albums/mm191/lovebotaeunix/1025enew15b1.jpg[/IMG]
作者: Jane    時間: 2008-10-25 13:58

wish you  are the   今 年 樂 壇 新 人 獎 的 黃 宗 澤
作者: 長腳蟹、    時間: 2008-10-26 10:44

既然喺甘,就更加5好衰卑人T!!
歡迎光臨 黃宗澤國際官方影迷會論壇 Bosco Official Fan Club Forum (http://forum.wongchungchak.com/) Powered by Discuz! 6.0.0