Board logo

標題: [ 2007-02-15 ] tvb團年飯 (綜合報導) [打印本頁]

作者: becko    時間: 2007-2-15 07:04     標題: [ 2007-02-15 ] tvb團年飯 (綜合報導)

東方日報

杏兒黃宗澤耍花槍贏晒
15/02/2007

無  藝 員 部 前 晚 食 團 年 飯 , 情 侶 、 冤 家 共 冶 一 爐 , 包 括 傳 得 最 熾 熱 的 胡 杏 兒 、 黃 宗 澤 ( Bosco ) 、 陳 法 拉 這 個 鐵 三 角 , 還 有 吳 卓 羲 、 佘 詩 曼 , 而 近 日 沒 有 緋 聞 的 黎 姿 為 此 黯 然 失 色 , 幸 好 被 點 名 與 阿 佘 坐 正 一 姐 位 置 , 主 角 地 位 依 然 不 變 。

前 晚 高 層 曾 勵 珍 、 樂 易 玲 親 自 點 名 排 位 , 安 排 眾 藝 員 跟 副 行 政 主 席 梁 乃 鵬 合 照 , 阿 佘 、 黎 姿 齊 齊 被 點 名 坐 在 梁 生 兩 旁 , 咁 高 咁 大 。

最 近 陳 法 拉 傳 出 介 入 杏 兒 、 Bosco 之 間 , 昨 日 三 人 首 度 同 場 出 現 , 但 即 親 疏 有 別 , 杏 兒 雖 與 Bosco 、 吳 卓 羲 一 度 尷 尬 合 照 , 杏 兒 明 顯 「 此 地 無 銀 三 百  」 , 故 意 手 搭 吳 卓 羲 膊 頭 , 冷 落 Bosco , 大 耍 花 槍 。 但 隨 後 一 對 情 人 即 有 講 有 笑 , 不 再 避 忌 。 反 而 陳 法 拉 全 程 與 Bosco 、 杏 兒 二 人 零 交 流 , 且 被 高 層 點 名 排 在 二 線 花 旦 行 列 , 在 公 在 私 , 都 徹 底 輸 給 杏 兒 。

一 定 唔 會 自 殺
事 實 上 杏 兒 與 Bosco 似 心 有 靈 犀 , 對 於 有 相 士 預 言 杏 兒 豬 年 自 殺 , 她 說 : 「 好 無 稽 , 新 年 流 流 咁 唔 吉 利 , 我 實 拆 個 風 水 師 招 牌 , 睇 怕 佢 要 轉 行 , 無 論 有 咩 事 , 我 一 定 唔 會 自 殺 , 就 算 有 感 情 挫 折 都 唔 會 , 生 命 咁 寶 貴 。 」 而 Bosco 則 不 擔 心 杏 兒 : 「 我 識 佢 為 人 , 成 日 開 開 心 心 , 佢 同 得 我 做 朋 友 都 唔 會 悲 觀 啦 ! 」

昨 日 情 人 節 , 杏 兒 出 席 《 救 心 行 動 》 義 賣 籌 款 時 , 被 問 到 可 有 收 到 Bosco 的 花 時 笑 言 「 三 冇 」 : 「 冇 花 、 冇 約 會 、 冇 SMS 。 」

胡 杏 兒 初 期 見 到 黃 宗 澤 有 點 尷 尬 , 反 而 搭  吳 卓 羲 膊 , 場 面 趣 怪 。

太陽報

緋聞三角團年 陳法拉獨憔悴
胡杏兒心虛合照難蓋宗情
15/02/2007

作者: becko    時間: 2007-2-15 08:04

仲有其他報紙都有,,不過由於時間關係遲d搞埋~thx=]
歡迎光臨 黃宗澤國際官方影迷會論壇 Bosco Official Fan Club Forum (http://forum.wongchungchak.com/) Powered by Discuz! 6.0.0