Board logo

標題: 28/2/09 勁歌金曲有bosco [打印本頁]

作者: yuen_che    時間: 2009-2-21 21:14     標題: 28/2/09 勁歌金曲有bosco

28/2勁歌會有bosco喎...
唔知fans club會唔會有飛呢??
作者: Ka.cathy    時間: 2009-2-21 22:43

我想去呀 xppp
哈哈
作者: flyn1314    時間: 2009-2-21 22:46

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
歡迎光臨 黃宗澤國際官方影迷會論壇 Bosco Official Fan Club Forum (http://forum.wongchungchak.com/) Powered by Discuz! 6.0.0