Board logo

標題: [雜誌] (壹週刊#1059) 東方神球宣傳活動新聞[2010-06-24] [打印本頁]

作者: 阿怡    時間: 2010-6-24 19:18     標題: [雜誌] (壹週刊#1059) 東方神球宣傳活動新聞[2010-06-24]


作者: 顯卓    時間: 2010-6-24 23:25

阿怡...我想問壹週刊嘅雜誌可以喺邊間便利店購買呀!
作者: 小琪    時間: 2010-6-26 11:38

引用:
原帖由 顯卓 於 2010-6-24 23:25 發表
阿怡...我想問壹週刊嘅雜誌可以喺邊間便利店購買呀!
你可以係OK或7-Eleven買到!!
除左便利店之外~亦都可以係報攤買到
歡迎光臨 黃宗澤國際官方影迷會論壇 Bosco Official Fan Club Forum (http://forum.wongchungchak.com/) Powered by Discuz! 6.0.0